ALUMINIUM-GLAS FASADER

Vi anpassar oss till dina individuella behov

Vi anpassar oss till dina individuella behov

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
  • Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

källa: www.sapagroup.com/sv/

WICTEC – mångsidighet och flexibilitet

WICTEC standardfasader är flexibla, välbeprövade och erbjuder mångsidiga lösningar. Det stora profilutbudet och de omfattande valen av utrustning erbjuder Dig optimal frihet för kreativitet. Den moderna teknologin säkerställer högsta processäkerhet, från planeringsstadiet fram till färdigställande. Smala bredder på 50 mm och 60 mm ger fasaden ett särskilt smäckert utseende. Tilläggsfunktioner för extra säkerhet och maximal värmeisolering kan enkelt inkluderas till en mindre kostnad, utan att kompromissa med den estetiska aspekten.

källa: www.wicona.se

Schüco Fasad FW 50+ S med smäckra profiler för en arkitektoniskt tilltalande deisgn med elegant stål-look. De lastbärande profilerna i denna isolerade post -spröjskonstruktion ger ett smäckert stålutseende till storskaliga fasader såväl som till foajéer och entrépartier.

källa: www.schueco.com/web/se

Stolp-regel fasadsystem möjliggör utförande av skydds- eller utfyllnadsväggar tak och konstruktioner. Här tillämpas ett nytt tillvägagångssätt gällande aluminiumprofiler och tillbehör som står för täthet och termisk isolering av fogarna. Tack vare detta kan fasaden garantera en hög skyddsnivå mot förlust av värmeenergi i byggnaden. MB-TT50 systemet ger stora möjligheter vad gäller utformandet av konstruktionen och är även avsedd som baslösningar för brandsäkra och inbrottssäkra konstruktioner.

källa: produktbroschyr ALUPROF

Aluminium-glas fasader är nuförtiden det ledande konceptet till moderna kontor, affärshus och offentliga byggnader. Kontakt med omgivningen tack vare stora glasytor förökar personalens effektivitet och kreativitet på en arbetsplats. Där folket jobbar eller umgås är solbelysningen en av de viktigaste faktorerna för att trivas.

Huvudrollen i en glasfasad spelar funktionalitet och estetik. Skydd mot väderförhållanden är alltid den viktigaste funktionen. När det gäller estetik beror intrycket först och främst på hur mycket ljus återkastar fasaden.Tack vare hög återkastning liknar den en spegel, medan låg återkastning gör hela byggnaden lite neutral mot omgivningen. Återkastning står i samband med passiv uppvärmning - att släppa in solinstrålning sänker betydligt värmekostnader.

Glas vi erbjuder uppfyller alla tekniska krav, beroende på vad som anvisningar avser. Du kan välja bland olika värden av ljusgenomsläpplighet, värmeförlust och ljudisolering, men glasets säkerhet och stabilitet är alltid på den högsta nivån. Kontakta oss för ytterligare information.